پیشینه تحقیق ومبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی
گارانتی خرید

دسته بندی: علوم انسانی

بازدیدها: 2

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 92 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل: 29

قیمت:
13,750 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
پیشینه تحقیق و مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی

فروشنده فایل

کد کاربری 19487
کاربر

پیشینه تحقیق ومبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی در 29 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

 

فهرست مطالب و بخشی از متن :

کیفیت اقلام تعهدی

2-5- تعریف اقلام تعهدی

2-5- 2-12- کیفیت اقلام تعهدی

2-6- 2-13 مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی

2-13-2مدل دی آنجلو

2-13-3-مدل جونز

2-13-4- مدل تعدیل شده جونز

2-13-5- مدل دیچاو و دیچو

2-14- کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود

2-15- ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺳﻮد

2-16- ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی

2-17- ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﻧﻘﺪ

2-18- ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ

2-19- مدیریت سود و مدیریت اقلام تعهدی

پیشینه تحقیق

2-20- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

2-21- تحقیقات انجام شده در داخل کشور

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع غیر فارسی

 

 

کیفیت اقلام تعهدی

  1. تعریف اقلام تعهدی

اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می‌کند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می­باشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری می­باشد که چه زمانی درآمد و هزینه باید شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق). اقلام تعهدی را می­توان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلامی است که مدیریت می­تواند کنترل­هایی بر روی آن­ها اعمال کند. اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمی­تواند بر روی آن­ها کنترلی اعمال نماید.

جونز (1991) تفاوت بین سود و جریان وجه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است . اسلوان (1996) اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینه­های استهلاک تعریف نمود. تعریف اسلوان از تعریف هلی (1985) نشأت گرفته است که دقیقاً با تعریف اقلام تعهدی عملیاتی استفاده شده در بیانیه استانداردهای مالی شماره 95 (FASB 95)، صورت جریانات نقدی مطابقت دارد. برای دستیابی به یک اندازه­گیری جامع از اقلام تعهدی، عنوان می­شود که در صورت عدم استفاده از حسابداری تعهدی (استفاده از حسابداری نقدی)، تنها حساب­های نقدی در ترازنامه منعکس می­شوند، لذا گزارش سایر حساب­های دارایی و بدهی در ترازنامه نتیجه به کارگیری حسابداری تعهدی است (ریچاردسون و دیگران، 2005). بنابراین، اقلام تعهدی بیانگر تغییر در تمام دارایی­های غیر نقدی منهای تغییر در تمام بدهی­های غیر نقدی می­باشد (ریچاردسون و دیگران، 2005).

  1. 2-12- کیفیت اقلام تعهدی

در این تحقیق به پیروی از مطالعات پیشین (فرانسیس و دیگران،2005)کیفیت گزارشگری مالی رابه عنوان توان صورت­های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت وبه طور خاص پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار به سرمایه گذاران تعریف می­نماییم. تحقیق حاضر بر کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخص تعیین کننده کیفیت گزارشگری مالی تأکید می کند.

تحقیقات تجربی به صورت فزاینده در حال بررسی نقش کیفیت حسابداری به عنوان معیاری از تقارن اطلاعاتی می باشند. برخی از مطالعات یاد شده نشان داده اند که کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه، مدت سررسید بدهی، انتخاب نامطلوب در هنگام اعلام سود و سطح انباشت وجوه نقد اثرگذار می­باشد. تأکید بر اقلام تعهدی در این تحقیقات ناشی از آن دسته از شواهد تجربی (دیچاو، 1994، سوبرامائیان، 1996، امسی نیکلز، 2002، باتاچاریا، 2007، ظریف فرد و ناظمی، 1383، ثقفی و فدایی، 1386، و عرب مازار یزدی و صفرزاده، 1386) است که نشان می دهد اقلام تعهدی سبب افزایش جریان های نقدی آتی می­گردد. به عنوان مثال از نظر اعتبار­دهندگان، کیفیت پایین­تر اقلام تعهدی منجر به کاهش توانایی آنان در ارزیابی و برآورد جریان های نقدی می­شود. در نتیجه کیفیت پایین اقلام تعهدی منجر به افزایش هزینه بدهی می­گردد. البته چون اقلام تعهدی مبتنی بر فرضیات و برآوردهای حسابداری می باشد، ممکن است در ارقام تعهدی خطاهایی وجود داشته باشد. این خطاها موجب اخلال در اقلام تعهدی و سبب کاهش سودمندی اقلام تعهدی می گردد. بنابراین، هر چه اندازه مقادیر خطاها کمتر گردد، کیفیت اقلام تعهدی افزایش می یابد(جنت رستمی ،1387).

  1. 2-13 مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی

مطالعات اولیه برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی، از معیار های ساده ای مانند اقلام تعهدی هلی (1985) و تغییرات در مجموع ارقام تعهدی دی آنجلو (1986) استفاده می کردند (هر چه معیار مذکور بزرگتر باشد، کیفیت اقلام تعهدی کمتر است).

معیار های جدیدتر برای برآورد سطح غیر اختیاری اقلام تعهدی از رگرسیون اقلام تعهدی و متغیر های مالی خاصی که مربوط به اقلام تعهدی غیر اختیاری هستند، مانند تغییرات درآمد، سود عملیاتی و یا جریان نقد عملیاتی استفاده می کنند به طوری که باقیمانده آن رگرسیون نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری است. به طور کلی اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان شاخصی برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی است. محققانی مانند دیچو از باقیمانده رگرسیون برای برآورد اقلام تعهدی استفاده می کنند(دیچو وهمکاران،1995).

2-13-1- -مدل اسلوان

اسلوان (1996) اقلام تعهدی را این چنین تعریف و اندازه گیری نمود:

Accruals= ΔCA – ΔCL – DEP

 

 
: تغییر در دارایی های جاری غیر نقدی


: تغییر در بدهی های جاری به جزء بدهی های کوتاه مدت و مالیات پرداختنی


: استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود


: تغییر در حساب های دریافتنی

 
: تغییر در موجودی های کالا

 
: تغییر در سایر دارایی های جاری

 
: تغییر در سایر بدهی های پرداختنی

 
: تغییر در حساب های پرداختنی.

2-13-2مدل دی آنجلو

دی آنجلو (1986) مدل خود را به قرار زیر بیان کرد:

 

TAt : کل اقلام تعهدی

NDAt : بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی

DAt : بخش اختیاری اقلام تعهدی

TAt-1 : اقلام تعهدی دوره قبل

At-2 : کل دارایی های دو دوره قبل.

2-13-3-مدل جونز

مدل اقلام تعهدی جونز در سال 1991 ایجاد شد. هدف از طراحی مدل جونز بررسی خطای برآورد عمدی مدیریت است و امروزه از آن برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی استفاده می شود. این مدل به شرح زیر می باشد:

 

 
t: اقلام تعهدی سرمایه در گردش در سال

 
t: تغییرات درآمد فروش بین دو دوره 
و 

 
t: دارایی های ثابت پایان دوره

 
t : تغییرجمع دارایی های جاری پایان دوره 

 
t : تغییرموجودی نقد پایان دوره

t : تغییر درجمع بدهی های جاری پایان دوره

 
: تغییرتسهیلات مالی دریافتی كوتاه مدت پایان دوره 

 
t : هزینه استهلاك دوره

 
t : بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی

جونز بر این باور است که اقلام تعهدی با تغییر درآمد رابطه مثبت و با دارایی های ثابت رابطه منفی دارد. مدل جونز مجموع اقلام تعهدی را به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می کند. این مدل برای ارزیابی مدیریت سود استفاده می شود به این ترتیب که رفتار اقلام تعهدی اختیاری را در یک حیطه بررسی می کند. در این مدل هر چه میزان اجزای اختیاری مشخص نشده اقلام تعهدی بیشتر باشد، کیفیت تعهدی کمتر است.

2-13-4- مدل تعدیل شده جونز

 
: تغییر در حساب های دریافتنی در سال

تعریف بقیه متغیرها مشابه مدل جونز می­باشد.

2-13-5- مدل دیچاو و دیچو

در این مدل بر رابطه بین اقلام تعهدی و گردش وجوه نقد گذشته، حال و آینده تأکید شده است که به صورت زیر می باشد:

 

اقلام تعهدی به دو دسته اختیاری (غیرمنتظره یا غیرعادی)[1] و غیر اختیاری (منتظره یا عادی)[2] تفکیک می­شوند. اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که مدیریت می­تواند آنها را کنترل نماید. به عبارت دیگر، اقلام تعهدی اختیاری آنهایی هستند که مدیریت بر آنها کنترل داشته و می تواند آنها را به تاخیر بیندازد، حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع نماید. اقلام تعهدی غیراختیاری اقلامی هستند که مدیریت نمی­تواند آنها را کنترل نماید. از آنجا که اقلام تعهدی اختیاری، در اختیار مدیریت و قابل اعمال نظر توسط مدیریت است، از این اقلام بعنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده می­شود. یکی از ابزارهای مدیریت برای انجام مدیریت سود، استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است. در حقیقت، اقلام تعهدی غیر اختیاری، بواسطه مقررات، سازمان­ها و دیگر عوامل خارجی دچار محدودیت هستند و اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت می­باشند که همین توانایی اعمال نظر، باعث می­شود که اقلام تعهدی اختیاری، بعنوان شاخصی جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری در نظر گرفته شوند. از این رو، در اغلب تحقیقات مدیریت سود، بر استفاده مدیریت از اقلام تعهدی­اختیاری تمرکز می­شود. لذا مدلی برای تخمین اجزاء اختیاری اقلام تعهدی اختیاری لازم است.

 


1-Unexpected or Abnormal

2-Expected or Normal

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پیشینه و مبانی نظری اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی
پیشینه و مبانی نظری اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی

پیشینه و مبانی نظری اوقات فراغت جوانان و دانشجویان
پیشینه و مبانی نظری اوقات فراغت جوانان و دانشجویان

پیشینه و مبانی نظری ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان
پیشینه و مبانی نظری ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان

پیشینه و مبانی نظری ارتباط تحقیق و ترویج و کلیات طرح ترویجی تسریع انتقال یافته ها
پیشینه و مبانی نظری ارتباط تحقیق و ترویج و کلیات طرح ترویجی تسریع انتقال یافته ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط ایمان با شادکامی، سبکهای دلبستگی و منبع کنترل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط ایمان با شادکامی، سبکهای دلبستگی و منبع کنترل

پیشینه و مبانی نظری ادراک تعارض و روش های مدیریت آن
پیشینه و مبانی نظری ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

پیشینه و مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری
پیشینه و مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری

پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی
پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی

پیشینه و مبانی نظری اختلالهای یادگیری و خواندن
پیشینه و مبانی نظری اختلالهای یادگیری و خواندن

پیشینه و مبانی نظری اختلالات نارسایی
پیشینه و مبانی نظری اختلالات نارسایی

پیشینه و مبانی نظری اختلالات روانپزشكی و اختلال بدریختی بدن
پیشینه و مبانی نظری اختلالات روانپزشكی و اختلال بدریختی بدن

پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری
پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری

پیشینه و مبانی نظری اختلالات تنظیم هیجان
پیشینه و مبانی نظری اختلالات تنظیم هیجان

پیشینه و مبانی نظری اختلالات افسردگی
پیشینه و مبانی نظری اختلالات افسردگی

پیشینه و مبانی نظری اختلال های روانی و مکانیسم ها و سبک های دفاعی
پیشینه و مبانی نظری اختلال های روانی و مکانیسم ها و سبک های دفاعی

کسب درآمد دائم بدون نیاز به سرمایه گذاری! با سیستم فروشگاه دهی سل یو کسب درآمد کنید.