مقاله بین المللی چاپ شده در خصوص حاشیه نشینی یکی از معضلات عمده در سالیان اخیر بوده که رشد قارچ گونه ای داشته است و سبب شده نظم ساختار های مدیریتی با چالش های عدیده ای رو به رو شوند برای شناخت معضل حاشیه نشینی به علل ایجاد این معضل می پردازیم
گارانتی خرید

دسته بندی: شهرسازی

بازدیدها: 34

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 464 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل: 17

قیمت:
11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
حاشیه نشینی شهری و امنیت در شهر همدان

فروشنده فایل

کد کاربری 23760
کاربر

چکیده

بحث حاشیه نشینی و معضلات پیرامونی آن جز چالش های لاینفک فضاهای شهری بوده. یکی از انواع متداول حاشیه نشیینی، حاشیه نشینی درون شهری است. در این نوع حاشیه نشینی که عموما در چارچوب شهری رخ می دهد سبب بروز مکان هیایی در داخل شهر می شود که مشخص کننده نوعی انحطاط در سبک معماری و فضای شهری بوده. شهر شهر همدان نیز از جملیه شهر های مهاجر پذیر است که به خاطر وجود شرایط استراتژیک که داراست. هدف ایین ماالیه بررسیی حاشییه نشیینی درون شهری در شهر شهر همدان و اثر آن بر امنیت در این شهر است. نوع مااله حاظر کاربردی و نوع روش استفاده شده توصییفی و تحلیل بود. بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران 282 پرسشنامه تهیه و تکمیل گردید. پرسشنامه ای تهیه شیده طیفیی از ابعاد امنیتی و کالبدی را درسطح شهر شهر همدان سنجید و مشخص کرد که مهاجرت پذیری درون شهر و عدم برنامیه رییزی مناسب سبب رشد نامتوازن شهرهمدان شده و این رشد نامتوازن شهر سبب کاهش امنیت در سطح شهر شیده اسیت. از سیوی دیگر شهرهمدان با نوعی چالش پنهان بنام وجود اقلیت ها و قشر بندی های خاص مذهبی و قومی رو به رو بوده است.

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
قالب پاورپوینت حرفه ای مهندسی شهرسازی
قالب پاورپوینت حرفه ای مهندسی شهرسازی

بررسی مسائل توسعه شهری و مطالعات مسکن منطقه 12 تهران
بررسی مسائل توسعه شهری و مطالعات مسکن منطقه 12 تهران

شناخت و تحلیل شهر همدان
شناخت و تحلیل شهر همدان

پاورپوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز
پاورپوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز

پاورپوینت طرح جامع مشهد
پاورپوینت طرح جامع مشهد

عملكرد میدان در طراحی شهری
عملكرد میدان در طراحی شهری

پاورپوینت موضوع: مناره ها
پاورپوینت موضوع: مناره ها

پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری
پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری

طرح جامع شهر کاشان
طرح جامع شهر کاشان

شیپ فایل های (gis) کامل استان گلستان
شیپ فایل های (gis) کامل استان گلستان

پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز
پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز

ارزیابی پیاده راه بازار تهران
ارزیابی پیاده راه بازار تهران

طرح تفصیلی منطقه 7 شهرداری تهران
طرح تفصیلی منطقه 7 شهرداری تهران

آشنایی با سبک های معماری جهان
آشنایی با سبک های معماری جهان

بافت فرسوده شهری (بافت فرسوده)
بافت فرسوده شهری (بافت فرسوده)

کسب درآمد دائم بدون نیاز به سرمایه گذاری! با سیستم فروشگاه دهی سل یو کسب درآمد کنید.