در اینجا به بررسی تاثیر باورهای مذهبی بر پیدایش یک ذهنیت اقتصادی پرداخته شده و به عنوان نمونه ، همبستگی های روح زندگی اقتصادی جدید با اخلاق پروتستانیسم ریاضت کشانه انتخاب شده است هدف از تحقیق هم تعیین روابط مذاهب مهم با اقتصاد و قشربندی اجتماعی در حوزه تاثیر آنها می باشد
گارانتی خرید

دسته بندی: فقه و علوم انسانی

بازدیدها: 89

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 42 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل: 13

قیمت:
23,400 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
دانلود خلاصه کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری اثر ماکس وبر

فروشنده فایل

کد کاربری 8067
کاربر

فهرست مطالب

بخش اول.. 2

فصل اول.. 2

تعلق مذهبی و قشربندی اجتماعی.. 2

فصل دوم. 3

"روح" سرمایه داری: 3

فصل سوم. 4

مفهوم Beruf از دیدگاه لوتر: (هدف پژوهش( 4

بخش دوم. 5

فصل اول.. 5

کالونیسم.. 6

پیتیسم.. 7

متودیسم.. 8

فرقه های باپتیستی.. 8

فصل دوم. 9

ریاضت کشی و روح سرمایه داری: 9

 


 مقدمه

 تنها در غرب "علمی" که امروزه مرحله تکامل آن را "معتبر" می دانیم، به وجود آمده است.تمام آموزه های  شرقی، فاقد روش منتظم و به طور کلی فاقد مفاهیم عقلانی بوده اند.

به طور مثال چاپ در چین وجود داشته است اما فقط در غرب بود که یک ادبیات چاپی که منحصرا برای چاپ در نظر گرفته شود و موجودیت خود را صرفا" مدیون چاپخانه باشد یعنی "مطبوعات" و "گاهنامه ها" رایج گردید.

"تکاپوی ثروت"، "جست و جوی منفعت" و جست وجو به دنبال پول آنهم حداکثر ممکن، فی نفسه هیچ ربطی به سرمایه داری ندارد و افراد مختلف با موقعیتهای متفاوت در همه اعصار و همه سرزمینها هر جا که شرایط عینی ایجاب کند یا ایجاب کرده باشد، چنین عطشی برای ثروت را از خود نشان می دهند.

حرص بی پایان برای تحصیل ثروت به هیچ وجه با سرمایه داری یکی نیست تاچه رسد با "روح" آن.سرمایه داری می تواند بیشتر با رام کردن این غریزه غیرعقلانی یا لااقل با تعدیل عقلانی آن یکسان باشد. در حقیقت،سرمایه داری مساوی است باجست و جوی منفعت از طریق فعالیتی مستمر،عقلانی و سرمایه دارانه در پی منفعتی همواره تجدید شونده.

عمل سرمایه دارانه را عملی می نامیم که بر انتظار کسب منفعت از طریق بهره برداری از امکانات مبادله، یعنی بر امکانات مسالمت آمیز کسب سود، متکی باشد. تحصیل ثروت از طریق زور از قوانین خاص خود تبعیت می کند و نباید با عملی که متوجه کسب منفعت از امکانات مبادله است در یک مقوله گنجانده شود. اگرتحصیل سرمایه دارانه ثروت به روش عقلانی دنبال شود ،عمل مربوطه باید توسط محاسبه اجزای سرمایه ارزیابی شود.یعنی اگر در این عمل از کالا یا خدمات افراد به عنوان وسیله تحصیل ثروت استفاده منتظم به عمل آید، بیلان نهایی دارایی موسسه بر حسب پول در پایان یک دوره فعالیت باید از سرمایه ای که برای تحصیل ثروت از طریق مبادله به کار رفته است، فزونی نشان دهد.اما این نکات فقط به درجه عقلانیت تحصیل ثروت سرمایه داری مربوط می شود.

در تمام کشورهای متمدن،" سرمایه داری" و موسسات "سرمایه داری" مبتنی بر درجه قابل قبولی از عقلانی شدن محاسبه سرمایه وجود داشته است و موسسه سرمایه داری و کارفرمای سرمایه داری از زمانهای بسیار کهن در جهان پراکنده بوده اند آنهم نه فقط با فعالیتهای موسمی، بلکه با فعالیتی دائمی. اما سرمایه داری فقط در غرب به درجه ای از اهمیت و به گونه ها، واشکال و گرایشاتی دست یافت که هرگز در جای دیگری سابقه نداشته است .ازجمله سازمان عقلانی سرمایه دارانه کار آزاد ، که خارج از مغرب زمین جز به صورت پراکنده وجود نداشته است و در نتیجه می توان گفت که منشاء دانش مغرب زمین نوع ویژه ای از "عقلگرایی" است. در اینجا باید دانست حوزه های عقلانی شده در غرب کدامند و عقلانی شدن آنها در کدام جهت صورت گرفته است. برای فهم این مطالب قبل از هر چیز باید اهمیت بنیادی اقتصاد را به رسمیت بشناسیم  و بدانیم که تکامل عقلگرایی اقتصادی رویهمرفته به فنون و حقوق عقلانی بستگی دارد و به قوا و استعدادهای انسان در اختیار کردن انواع معینی از رفتار عقلانی- عملی هم وابسته است.در گذشته ، نیروهای جادویی و مذهبی و نیز ایده های مربوط به تکالیف اخلاقی که بر این نیروها استوار بوده اند ،همواره در زمره مهمترین عناصر شکل دهنده رفتار به شمار آمده اند و هر جا این رفتارها با موانع روحی برخورد کرده اند ،تکامل رفتار عقلانی اقتصادی هم با مقاومتهای سرسختانه درونی مواجه شده اند.

در اینجا به بررسی تاثیر باورهای مذهبی بر پیدایش یک "ذهنیت اقتصادی" پرداخته شده و به عنوان نمونه ، همبستگی های روح زندگی اقتصادی جدید با اخلاق پروتستانیسم ریاضت کشانه انتخاب شده است. هدف از تحقیق هم تعیین روابط مذاهب مهم با اقتصاد و قشربندی اجتماعی در حوزه تاثیر آنها می باشد. 

بخش اول فصل اول تعلق مذهبی و قشربندی اجتماعی

آمار اشتغال [دراروپا] نشان می دهند که مدیران و صاحبان سرمایه و نیز نمایندگان تعلیم دیده اقشار فوقانی کارگری و حتی کارکنان فنی و بازرگانی شرکتهای جدید که از آموزش بالایی برخوردارند،اغلب به فرقه پروتستان تعلق دارند. البته سهم نسبی افزونتر پروتستانها در مالکیت سرمایه، مدیریت و رده های فوقانی کارگری در شرکتهای بزرگ صنعتی و تجاری را میتوان معلول شرایطی تاریخی مربوط به گذشته های دور دانست که در آن شرایط تعلق مذهبی نه علت ،بلکه  تا حدود معینی معلول پدیده های اقتصادی به نظر می رسید.عهده دار شدن نقشهای اقتصادی از یک سو مستلزم مالکیت سرمایه و از سوی دیگر مستلزم تحصیلات پرهزینه و اغلب مستلزم هر دوی آنهاست و اینها امروزه به برخورداری از ثروت موروثی یا دست کم به تمول معینی وابسته اند.

در قرن شانزدهم ،بسیاری از مناطق ثروتمند که از توسعه یافته ترین اقتصاد برخوردار بوده اند و به خصوص تعداد زیادی از شهرها ی ثروتمند به آیین پروتستان درآمدند که پیامدهای آن حتی هنوز هم موقعیت پروتستانها در مبارزه برای حیات اقتصادی را تقویت می نماید.

از این رو ،این سئوال مطرح می شود که تمایل شدید به انقلاب در کلیسا ،در پیشرفته ترین مناطق اقتصادی بر چه مبنایی استوار است؟بدون شک رهایی از سنتگرایی اقتصادی عامل مهمی به نظر می رسد که باید تمایل به شک در سنت مذهبی و قیام علیه مراجع سنتی را تقویت نماید.

در بعضی مناطق [از جمله مجارستان] تفاوت قابل ملاحظه ای در نوع تحصیلات"متوسطه" که اولیای کاتولیک و پروتستان برای فرزندانشان مقرر می کنند مشهود است.بدون شک علت پایین بودن درصد تعداد کاتولیکها در میان محصلان و دیپلمه های مراکز آموزش "متوسطه" نسبت به کل جمعیت آنها را می توان به حساب تفاوتهای مهم در ثروت موروثی گذاشت.

کارخانه ها هم کارگران خود را از میان شاگردان پروتستان برمیگزینند زیرا شاگردان کاتولیک علاقه شدیدتری به باقی ماندن در پیشه وری از خود نشان میدهند و بنابراین به استادکار تبدیل می شوند،در حالی که پروتستانها غالبا جذب کارخانه ها شده و در آنجا در رده های فوقانی کارگران تعلیم دیده و پستهای مدیریت را اشغال می نمایند.علت این امر خصوصیات روحی حاصل از محیط و نوع تربیتی است که فضای مذهبی زادگاه یا محیط خانوادگی القا می کند که در انتخاب شغل و در سرنوشت آتی افراد نقش تعیین کننده دارد.

در نتیجه این حقیقتی است که پروتستانها  چنان گرایش خاصی به عقلگرایی اقتصادی از خود نشان داده اند که کاتولیکها  در مواضع مشابه هرگز از خود نشان نداده اند. بنابراین،دلیل این تفاوت رفتار را باید عمدتا" در خصلت ذاتی و پایدار عقاید مذهبی و نه صرفا" در اوضاع و احوال ظاهری و گذرای تاریخی- سیاسی آنها جست و جو کرد.

پس در اینجا در پی یافتن آن عناصر خاصی از این مذاهب برمی آییم که تفاوت فوق در رفتار را موجب شده اند.
خصلت "تارک دنیایی" و ریاضت کشانه تر کاتولیسم علت بی اعتنایی شدیدتر معترفان این طریقت به نعم دنیوی است. کاتولیکها با محکوم کردن"مادیگرایی" که نتیجه دنیوی شدن همه شئون زندگی توسط پروتستانیسم است،به مقابله برمی خیزند اما به نظر می رسد تمام فرق پروتستان با نیرویی یکسان در این جهت عمل نکرده اند و کالونیسم قوی ترین تاثیر را در تکامل روحیه سرمایه داری گذاشته است. 

 

 

فایل ورد 13 ص

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
دانلود گزارش آماده قرآن شناسی-کیهان شناسی در قرآن کریم (آماده تحویل به استاد)
دانلود گزارش آماده قرآن شناسی-کیهان شناسی در قرآن کریم (آماده تحویل به استاد)

آموزش تجوید
آموزش تجوید

دانلود عدالت خواهی در زندگی سیاسی حضرت زهرا (س)
دانلود عدالت خواهی در زندگی سیاسی حضرت زهرا (س)

دانلود مجازات های اصلی تعزیرات
دانلود مجازات های اصلی تعزیرات

دانلود فایل پاورپوینت محاسبه‌ کارای پدیداری در فضای سه بعدی
دانلود فایل پاورپوینت محاسبه‌ کارای پدیداری در فضای سه بعدی

تحقیق عدل الهى
تحقیق عدل الهى

مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى
مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

دانلود تحقیق جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود تحقیق جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله بررسی معیارهای اخلاقی شهید مدرس
دانلود مقاله بررسی معیارهای اخلاقی شهید مدرس

دانلود تحقیق اعتقاد به منجی در ادیان مختلف
دانلود تحقیق اعتقاد به منجی در ادیان مختلف

دانلود تحقیق اجماع در اندیشه شیعی
دانلود تحقیق اجماع در اندیشه شیعی

دانلود تحقیق اخلاق دانشجویی
دانلود تحقیق اخلاق دانشجویی

تحقیق موعود در ادیان
تحقیق موعود در ادیان

آشنایی با مورخان مسلمان (تحقیق دروس مرتبط)
آشنایی با مورخان مسلمان (تحقیق دروس مرتبط)

مبانی فکری ویلیام جیمز - Word
مبانی فکری ویلیام جیمز - Word

کسب درآمد دائم بدون نیاز به سرمایه گذاری! با سیستم فروشگاه دهی سل یو کسب درآمد کنید.