close

ایمیل

رمز عبور

نوع پنل

فراموش کردن رمز عبور؟

ادبیات نظری تحقیق گیاهان کود سبز، خاک ورزی (شخم)، نظام های خاک ورزی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه
گارانتی خرید

دسته بندی: علوم انسانی

بازدیدها: 23

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 58 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل: 28

قیمت:
27,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
ادبیات نظری تحقیق گیاهان کود سبز، خاک ورزی (شخم)، نظام های خاک ورزی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه

فروشنده فایل

کد کاربری 19487
کاربر

ادبیات نظری تحقیق گیاهان کود سبز، خاک ورزی (شخم)، نظام های خاک ورزی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه

تعداد صفحه : 28

قالب : ورد قابل ویرایش.

 

بخشی از متن :

-گیاهان کود سبز 

با توجه به دیدگاه کشاورزی پایدار مبنی بر افزایش سهم نهاده‌های غیرشیمیایی و کاهش نهاده‌های شیمیایی، امروزه از تکنیک‌های مهم و موثری از جمله کود سبز استفاده به عمل می‌آید. گیاهان کود سبز، گیاهانی هستند که از یک سو تأمین کننده مواد آلی و معدنی مورد نیاز گیاهان زراعی و از سوی دیگر حفاظت‌کننده منابع آب و خاک به شمار می‌آیند. این گیاهان برای مدت زمان معینی در زمین‌های زراعی کاشته شده و در مرحله مشخصی از رشد به زمین برگردانده می‌شوند. در اصل کود سبز بخشی از تناوب زراعی است که برداشت محصولی در آن صورت نمی‌گیرد و هدف از آن بهبود حاصل خیزی خاک است (قلاوند و همکاران، 2009 ؛ موسوی و همکاران، 2009) .در واقع کود سبز یک روش دیرینه کشاورزی است که استفاده از آن فواید زیادی به همراه دارد. یک هکتار کود سبز معمولاً بین 25 تا 50 تن شاخه، برگ و انساج گیاهی تازه تولید می‌کند و این بقایا را وارد خاک می‌کند که خود حدوداً برابر با 10 تا 20 تن کود حیوانی بوده که این مقادیر حدود 1 تا 2 تن مواد آلی به خاک می‌افزاید که این تناوب بدون محصول برای بهبود باروری خاک استفاده می‌شود (لامعی هروانی، 1386). اگرچه کمبود مواد غذایی خاک را می‌توان با کاربرد کودهای شیمیایی جبران نمود، اما این کار مستلزم تحمیل هزینه‌های مالی و خسارات زیست محیطی خواهد بود. بنابراین راه حل ممکن برای اجتناب از مواجهه با چنین پیامدهایی استفاده از گیاهان خانواده لگومینوز به عنوان گیاه پوششی، یا کود سبز در تمام طول دوره آیش سالانه، یا بخشی از آن است (مک گور[1] و همکاران، 1998).

 

- تأثیر گیاهان مختلف کود سبز بر عملکرد و اجزای عملکرد 

در ژاپن با بررسی تأثیر گیاهان کود سبز کنف بنگالی و بادام زمینی بر رشد و جذب نیتروزن در گندم، گزارش نمودند که تیمار گیاهان کود سبز کنف بنگالی و بادام زمینی در مقایسه با آیش (عدم کاربرد کود سبز)، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر برخی خصوصیات محصول اصلی (گندم) مانند عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، محتوای نیتروژن اندام‌های هوایی، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در مترمربع داشت (یانو[2] و همکاران، 1994). همچنین پهلوان راد و همکاران (2009) نیز تأثیر کاربرد گیاهان مختلف کود سبز را بر عملکرد گندم و خصوصیات خاک، مورد مطالعه قرار دادند. این پژوهشگران با کاربرد گیاهان کود سبز جو، شبدر، لوبیا و تیمار آیش (عدم کاربرد کود سبز) قبل از کشت محصول اصلی گندم،کود سبز جو را نسبت به سایر گیاهان کود سبز مؤثرترین گیاه در افزایش درصد کربن آلی خاک، فسفر و روی قابل دسترس برای گندم معرفی نمودند. از طرف دیگر نتایج آنها نشان داد که کاربرد کود سبز تأثیر معنی‌داری بر عملکرد دانه گندم نداشت. دلیل این امر تأثیر ضعیف گیاهان کود سبز بر وزن ظاهری خاک و رشد ریشه گزارش شده است.

از سوی دیگر آولاخ[3] و همکاران (2000) در تحقیقی چهارساله در هندوستان، به مطالعه عملکرد و پویایی نیتروژن در نظام‌های زراعی برنج–گندم با استفاده از گیاهان کود سبز و کودهای غیرآلی پرداخته و با کاربرد گیاهان کود سبز لوبیا چشم بلبلی و سسبانیا با دو سطح 20 و 40 مگاگرم کود سبز در هکتار و در ترکیب با چهار سطح مختلف نیتروژن (صفر،120،60،20کیلوگرم در هکتار)، گزارش نمودند که با مصرف 60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و کاربرد گیاهان کود سبز لوبیا چشم بلبلی یا سسبانیا به میزان 20 مگاگرم در هکتار، عملکرد دانه برنج دو برابر شد. در این بررسی کاربرد گیاهان کود سبز باعث کاهش 25 درصدی مصرف کود شیمیایی نیتروژن شد.

عبدی و همکاران (1389) نیزدر بررسی تأثیر گیاهان لگوم به عنوان پیش کاشت بر میزان نیتروژن قابل استفاده خاک،گیاه ماش را به دلیل تثبیت بالای نیتروژن و افزایش نیتروژن نیتراتی قابل استفاده برای گیاه بعدی، به عنوان بهترین پیش کاشت در بین گیاهان ماش، گاودانه و اسپرس معرفی کردند.

تجادا[4] و همکاران (2008) در اسپانیا، در تحقیقی تحت عنوان کاربرد خالص کود سبز وکاربرد کود سبز به همراه ترکیبات کمپوست شده بر خصوصیات خاک، گزارش نمودند که استفاده از کود سبز به تنهایی یا به صورت مخلوط شده با کمپوست باعث بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شد. در این بررسی کود سبز شبدر قرمز باعث بهبود خصوصیات فیزیکی خاک از جمله افزایش پایداری ساختمان خاک به مقدار 9/5 درصد جرم مخصوص ظاهری خاک به مقدار 1/6 درصد در مقایسه با تیمار عدم کاربرد کود سبز گردید. همچنین کویاتی[5] و همکاران (2000) با یک بررسی 8 ساله، تأثیر شخم، بقایای گیاهی، تناوب بقولات و گیاهان کود سبز بر عملکرد سورگوم و ارزن در شرایط گرم و نیمه‌خشک مالی را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها با مقایسه گیاهان کود سبز سسبانیا، لوبیا چشم بلبلی و لوبیای مصری دریافتند که کاربرد لوبیا چشم بلبلی در مقایسه با سایر گیاهان کود سبز شرایط بهتری برای رشد مطلوب و بهبود عملکرد سورگوم و ارزن ایجاد نمود. به طوری‌که کاربرد کودسبز لوبیا چشم بلبلی، عملکرد دانه سورگوم و ارزن را به ترتیب 27 تا 37 درصد و عملکرد کاه این گیاهان را به ترتیب 30 تا 49 درصد افزایش داد. شایان ذکر است که در طی 8 سال بررسی، روند افزایش عملکرد دانه و عملکرد کاه سورگوم و ارزن تحت تأثیر هر سه نوع گیاه کود سبز به صورت خطی بود.

 

- خاک‌ورزی (شخم) 

خاک‌ورزی، به عملیات به‌هم‌زدن مکانیکی خاک به منظور تولید محصولات کشاورزی اطلاق می‌شود. هدف از خاک‌ورزی صحیح، فراهم آوردن محیطی مناسب برای جوانه‌زدن بذر، رشد ریشه، کنترل علف هرز، کنترل فرسایش و رطوبت خاک، جلوگیری از رطوبت بیش از حد و کاهش استرس ناشی از کمبود رطوبت است (باکینگهام و پائولی، 1387). خاک از جمله مواد دیر تجدیدشونده است. حفاظت از خاک بستگی به نحوه استفاده از آن دارد. تخریب و فرسایش خاک سطحی، باعث کاهش توانایی آن برای ذخیره آب، مواد غذایی و رشد ریشه گیاهان می‌گردد (انصاری و آسودار، 1384). در واقع اهداف اساسی که در خاک‌ورزی دنبال می‌شود عبارتند از سبز شدن، ایجاد بستر مناسب برای نفوذ ریشه، زهکشی مناسب خاک و کنترل علف‌های هرز (برزگر و همکاران، 2004 و مک وردو و ترسا[6]، 2004). سینگر[7] و همکاران (2004) نیز بیان کردند انتخاب نظام مناسب خاک‌ورزی در نهایت عملکرد محصول را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین عادل‌زاده و تقی‌نژاد (1386) برای بررسی و تعیین بهترین نظام خاک‌ورزی بر روی عملکرد سویا آزمایشی را در منطقه مغان انجام دادند که نتایج نشان داد که روش‌های خاک‌ورزی تأثیری بر روی عملکرد سویا نداشت.

 


[1] McGuire et al.

[2] Yano et al.

[3] Aulakh et al.

[4] Tejada et al.

[5] Kouyate et al.

[6] Mc verdu & Tressa

[7] Singer et al.

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پیشینه تحقیق و مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری قیمت گذاری
پیشینه تحقیق و مبانی نظری قیمت گذاری

پیشینه تحقیق و مبانی نظری فن آوری اطلاعات
پیشینه تحقیق و مبانی نظری فن آوری اطلاعات

پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ سازمانی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ سازمانی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ بازارمحوری
پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ بازارمحوری

پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضایت شغلی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضایت شغلی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه
پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه

پیشینه تحقیق و مبانی نظری نگرشهای ناکارآمد
پیشینه تحقیق و مبانی نظری نگرشهای ناکارآمد

پیشینه تحقیق و مبانی نظری مهارت ابراز وجود
پیشینه تحقیق و مبانی نظری مهارت ابراز وجود

پیشینه تحقیق و مبانی نظری کم توانی هوشی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری کم توانی هوشی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری قصه گویی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری قصه گویی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ ایثار و شهادت
پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ ایثار و شهادت

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای
پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین بحران های مالی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین بحران های مالی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبلیغات دهان به دهان
پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبلیغات دهان به دهان

کسب درآمد دائم بدون نیاز به سرمایه گذاری! با سیستم فروشگاه دهی سل یو کسب درآمد کنید.