close

ایمیل

رمز عبور

نوع پنل

فراموش کردن رمز عبور؟

دانلود فایل گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع كیفری فرانسه و سویس در 25 صفحه در قالب Word قابل ویرایش
گارانتی خرید

دسته بندی: حقوق

بازدیدها: 57

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 24 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل: 25

قیمت:
7,150 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

فروشنده فایل

کد کاربری 19487
کاربر

توضیحات :

دانلود فایل گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع كیفری فرانسه و سویس در 25 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع كیفری فرانسه و سویس

نوشته دكترمحمود سلجوقی

براثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اكتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تكمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه دركشورفرانسه ویكماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه كلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست كه درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده كنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر كشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است كه دراین زمینه دركشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود كه امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی كمیسیون اقتصادی اروپا، مركز اروپایی سازمان ملل متحد واقع دركاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذكر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان كارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شركت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت كردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای كه باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی كه آنرا بطور اختصار((آكتیم، مینامند وموسسه ای است كه ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به كارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه كردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمركز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند كادی یكی ازقضات پاریس كه عهده دار امورمربوط بكنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات كردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت كارآموزان قضائی وتامین كادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است كه ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مركز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا كرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره كارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشتركاوسیله ی قضات واساتید دانشكده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مركب از رئیس دیوانكشور(رئیس شوری) دادستان كل دیوانكشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری كمك به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد كه به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشكده حقوق وقضات وكارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران كنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب كشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 كیلومتری پاریس ومركز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق كنكور است . جزدرمورد عده ای معدود كه بلحاظ مشاغلی كه بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست كه كارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز كارقضائی را بیاموزد

و...

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
تحقیق درباره مدل رقومی زمین و آنالیز جریان های سطحی آب
تحقیق درباره مدل رقومی زمین و آنالیز جریان های سطحی آب

تحقیق بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور
تحقیق بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور

تحقیق اهمیت‌ پژوهشهای‌ حقوقی‌ تطبیقی‌ در توسعه‌ و تکامل‌ علوم جزایی
تحقیق اهمیت‌ پژوهشهای‌ حقوقی‌ تطبیقی‌ در توسعه‌ و تکامل‌ علوم جزایی

تحقیق انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی
تحقیق انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

تحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31 ص
تحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31 ص

تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران
تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

مقاله تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دارای 67 صفحه
مقاله تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دارای 67 صفحه

مقاله حقوق جزای عمومی اسلام 85 صفحه
مقاله حقوق جزای عمومی اسلام 85 صفحه

مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر
مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

تحقیق مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی
تحقیق مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

تحقیق اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری
تحقیق اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تاثیر دین بر آنها
تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تاثیر دین بر آنها

تحقیق درباره جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیر ملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
تحقیق درباره جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیر ملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

تحقیق درباره جرم سیاسی
تحقیق درباره جرم سیاسی

کسب درآمد دائم بدون نیاز به سرمایه گذاری! با سیستم فروشگاه دهی سل یو کسب درآمد کنید.