close

ایمیل

رمز عبور

نوع پنل

فراموش کردن رمز عبور؟

رفتار درمانی کاربرد و اصول نظریه های یادگیری برای تغییر یا اصلاح رفتار است که در این بحث فقط نظریه های شرطی سازی کلاسیک ( پاولفی ) و شرطی سازی
گارانتی خرید

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

بازدیدها: 7

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 27 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل: 37

قیمت:
7,700 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
دانلود تحقیق رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار

فروشنده فایل

کد کاربری 8067
کاربر
فهرست
  

تاریخچه............................................................................................................ 1

مفاهیم بنیادی نظیریة رفتار درمانی................................................................... 4

نظریة شخصیت................................................................................................. 4

ماهیت انسان..................................................................................................... 5

مفهوم اضطراب و بیماری روانی....................................................................... 7

ماهیت رواندرمانی در رفتار درمانی.................................................................. 8

فرآیند درمان...................................................................................................... 9

ارزیابی در رفتار درمانی.................................................................................... 13

تكنیكهای رفتار درمانی.....................................................................................

روشها و فنون برخاسته از شرطی سازی پاسخگر............................................ 15

حساسیت زدایی منظم....................................................................................... 15

آموزش جرأت ورزی........................................................................................ 16

مواجهة تدریجی................................................................................................ 18

غرقه سازی........................................................................................................ 18

انزجار درمانی................................................................................................... 20

روشها و فنون برخاسته از شرطی سازی كنشگر..............................................

روشهای افزایش رفتارهای مطلوب موجود...................................................... 21

روش تقویت مثبت........................................................................................... 21

روش تقویت منفی............................................................................................ 22

اقتصاد ژتونی..................................................................................................... 23

قرارداد رفتاری.................................................................................................. 24

روشهای ایجاد رفتارهای تازه............................................................................

روش شكل دهی رفتار..................................................................................... 25

روش زنجیره سازی رفتار................................................................................. 26

روشهای كاهش و حذف رفتارهای نامطلوب...................................................

روشهای مثبت كاهش رفتار.............................................................................. 26

روشهای منفی كاهش رفتار............................................................................... 28

كارآیی رفتاردرمانی برای اختلال های ویژه .................................................... 30

فهرست منابع.................................................................................................... 34

 

 


رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار

تاریخچه :تاریخچه به كارگیری رویكرد رفتاری را می توان به سه بخش تقسیم كرد. جزء اصلی رویكرد رفتاری شرطی سازی كلاسیك [1]یا شرطی سازی پاسخگو نام دارد كه بر پایة كارهای پاولف (1940) و هال ( 1943) مبتنی است (ساعتچی ، 1379) كاربرد اصلی شرطی سازی كلاسیك در روان درمانی اصطلاحاً رفتار درمانی نامیده می شود (شفیع آبادی 1378) و پیگیری جریان رشد رفتار درمانی و یا تاریخچه آن شبیه تعقیب رودخانه‌ای است با انشعابات فراوان كه از پایین به طرف سرمنشأ در حركت است . چون جریانهای زیادی به این رودخانه ملحق می شوند. بعد از مدتی تشخیص اینكه كدام جریان اصلی رودخانه است مشكل می شود ( كورسینی 1973، ترجمة شفیع آبادی 1378).ذیلا به چند مورد از این جریانها اشاره شود.

یكی از این جریانها انزجار درمانی نام دارد. كانترویچ [2] (1929) اغلب بعنوان اولین استفاده كننده از این رویكرد مبتنی بر یافته های آزمایشگاهی معروف است . او با بكارگیری مدل شرطی سازی متقابلی بیمار الكلی را درمان كرد. بدین ترتیب كه الكل را با شوك قوی الكتریكی همراه كرد و موجب ایجاد بازتابهای امتناع بدنی و تنفر از الكل شد (كورسینی ، 1973).

دومین جریان بوسیلة كسانی شكل گرفت كه تلاش كردند تا سیستم های گسترده نظریة شخصیت و رواندرمانی را در چارچوب نظریة یادگیری بیان كنند. برجسته ترین تلاشها در این حیطه بوسیلة دولارد میلر ( 1950) صورت گرفت (كورسینی ، 1973) آنها كه سعی كرده اند نظریة روانكاوی را در قالب واژه های یادگیری به كار گیرند معتقدند كه رفتار نوروتیك بریك كشمكش عاطفی ناآگاه مبتنی است كه معمولا از دوران كودكی سرچشمه می گیرد . به اعتقاد آنها كشمكشهای روان نژندی به وسیلة والدین و در موقعیتهای تغذیه ،آموزش نظافت ، آموزش جنسی و … آموزش داده می شود و كودكان آن را فرا می گیرند ( شفیع آبادی ، 1378).

جریان دیگری كه بنظر می رسد بطور مستقیم به توسعه درمان مبتنی بر نظریة یادگیری منجر شده است «نوروز تجربی »[3] نام دارد. این امر اولین بار بوسیلة بارلوف ( 1927) و در آزمایشات انجام شده بوسیلة وی بر روی سگها گزارش شده است كه در نتیجة ایجاد  مشكل برای  تمییز محركهای شرطی آزار دهنده و خوشایند ، رفتارهای عجیب و غریبی مانند امتناع از ورود به آزمایشگاه یا رفتارهای تهاجمی در سگها بوجود آمد. دیگر روشهایی كه موجب بوجود آمدن رفتار آشفته می شود عبارتند از : تاخیر تقویت (گات،1944) ،تغییر سریع محركهای شرطی منفی و مثبت (لیدل ،1934 ) . محرك آزار دهنده ای كه رفتار شرطی شده را متوقف می كند ( دیمینك و دیگران ، 1939) و محرك آزار دهندة‌ كه به تنهایی بكار می رود ( ولپی ، 1958) ؛ (مایر ، 1949) (كورسینی ، 1973).

چهارمین جریانی كه در تاریخچه رفتار درمانی اهمیت خاصی دارد ( به كار ولپی (1958) بر می‌گردد كه با بكارگیری شیوه های شرطی سازی تقابلی یك رویكرد جدید به درمان ایجاد كرد. براساس شرطی سازی تقابلی ، ولپی سعی كرد پاسخ هایی را در انسان بیابد كه بتواند از آنها برای بازداری اضطراب استفاده كند . برهمین اساس استفاده از آرمیدگی عمیق برای جلوگیری از اضطراب مبنای حساسیت زدایی منظم شد ؛ استفاده از پاسخ های جسورانه برای جلوگیری اضطراب اجتماعی مبنای جرات آموزی شد و استفاده از انگیختگی جنسی برای جلوگیری از اضطراب مبنای رویكردهای جدید به درمان جنسی شد ( پروچاسكا و نوركراس 1999، ترجمة‌سید محمدی ؛ 1381).

دومین جزء رویكرد رفتاری ، شرطی شدن عامل ( كنش گر) نام دارد. این جزء مبتنی بر كارهای اسكینر (1953) است و در مواردی كه آن را در عمل بكار می گیریم به آن تغییر و اصلاح رفتار گفته می شود (ساعتچی ، 1379) .اسكینر كه كارهایش بیشتر در زمینه قانون اثرثرندایك است . از مهمترین پیشروان رفتارگرایی است . او در سال 1930 پیش فرضیهایی را مطرح كرد كه تا چهل سال بعد افكارش را به خود مشغول داشت .اسكنیر اصول شرطی شدن فعال ، یا وسیله ای را كه در قالب قانون اثرثرندایك مطرح شده بود توسعه داد و باردیگر براثرات پاسخ تاكید كرد (شفیع آبادی ، 1378) .

سومین و تازه ترین جزء رویكرد رفتاری كه پیشینه و رهبری چندان روشنی ندارد ، آن دسته از رفتارگرایانی را معرفی می كند كه بسیار مایل هستند برای ایجاد تغییر در رفتار از تبیین ها و فنون شناختی استفاده كنند. این درمانگران كه به رفتارگرایان شناختی معروف هستند از روشهای گوناگونی چون توقف فكر ، بازسازی شناختی ، و مسئله گشایی منظم استفاده می كنند. البته مرز مشخصی برای متمایز كردن درمان شناختی – رفتاری از درمان شناختی وجود ندارد و این تمایز در حقیقت نوعی تمایز نظری است ( پروچاسكا و نوركراس ، 1999؛ ترجمة‌ سید محمدی ، 1381).

رفتار درمانی كاربرد و اصول نظریه های یادگیری برای تغییر یا اصلاح رفتار است كه در این بحث فقط نظریه های شرطی سازی كلاسیك ( پاولفی ) و شرطی سازی عامل ( اسكینری ) مدنظر خواهد بود.

مفاهیم بنیادی نظریة رفتار درمانی

الف ) نظریة شخصیت

          رفتار درمانگران توجه چندانی به ارایه نظریه ای در زمینة‌شخصیت نداشته اند آنان در درجة‌ اول این فرض را پذیرفته اند كه اكثر رفتارهای انسان آموخته شده است و بنابراین می توان با استفاده از اصول یادگیری رفتارها را تعدیل كرد ویا كلا تغییر داد. از این رو می توان گفت كه همان اصول و قواعدی كه در شیوه های یادگیری انسان مطرح است در تدوین وتكوین شخصیت و یا اضمحلال آن نیز موثر است و پایه و اساس رشد شخصیت به حساب می آید . الگویی كه رفتارگرایان برآن اساس شخصیت را توجیه می كنند همان الگوی یادگیری محرك - پاسخ ( و یا الگوی محرك – ارگانیزم – پاسخ ( S-O-R ) است . در الگوی اول فرد را صرفا زادة نوع پاسخهایی می دانند كه فرد در قبال محركهای مختلف محیطی از خود بروز می دهد . در الگوی دوم نوع پاسخهایی می‌دانند كه فرد در قبال محركهای مختلف محیطی از خود بروز می دهد . در الگوی دوم نوع تعبیر و تفسیر و برداشت فرد از محركها عامل مهمی در تعیین نوع پاسخها و چگونگی رفتار و شخصیت او به حساب می آید . در قالب نظریة رفتاری محركها و عوامل محیطی نقش قاطع و تعیین كنندهای در تغییر و تكوین شخصیت دارند و شخصیت افراد تابع محیطی قرار می گیرد كه در آن رشد می یابند ( شفیع آبادی ، 1378).

دیدگاه رفتاری در مورد وجود آمادگیهای ذاتی در فرد برای رفتار به شیوه ای خاص اصراری ندارد . به علاوه روان شناسان یادگیری برخلاف تاكید نظریه های روان پویایی و صفات بر ویژگیها یا صفاتی كه در موقعیتهای مختلفی به كار می روند. معتقدند كه همسانی در رفتار افراد به دلیل شباهتی است كه در شرایط محیطی است و موجب برانگیختن این رفتار های شود ( پروین ، 1989؛ ترجمة كدیور،- ).


فایل ورد 37 ص

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
دانلود پاورپوینت اعتیاد و نقش جامعه در درمان آن
دانلود پاورپوینت اعتیاد و نقش جامعه در درمان آن

دانلود پاورپوینت خودکشی و راه مقابله با آن
دانلود پاورپوینت خودکشی و راه مقابله با آن

دانلود پاورپوینت کودکان و دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا
دانلود پاورپوینت کودکان و دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا

تاخیر در ازدواج و بررسی دلایل آن
تاخیر در ازدواج و بررسی دلایل آن

تحقیق- رابطه بین ایدز و افسردگی -صفحهdocx-100
تحقیق- رابطه بین ایدز و افسردگی -صفحهdocx-100

دانلود پاورپوینت رفتار جرات مندانه
دانلود پاورپوینت رفتار جرات مندانه

رازهایی عملی برای موفقیت
رازهایی عملی برای موفقیت

طرح جبران یا بازیافت با رویکرد تلفیقی ورزشی و محیط زیستی
طرح جبران یا بازیافت با رویکرد تلفیقی ورزشی و محیط زیستی

دانلود تحقیق روانشناسی عشق ورزیدن
دانلود تحقیق روانشناسی عشق ورزیدن

پاورپوینت فرادیدگاهها یا دیدگاههای فراگیر در برنامه درسی
پاورپوینت فرادیدگاهها یا دیدگاههای فراگیر در برنامه درسی

پاورپوینت دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی در برنامه درسی
پاورپوینت دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی در برنامه درسی

پاورپوینت دیدگاه فرآیند شناختی در برنامه درسی
پاورپوینت دیدگاه فرآیند شناختی در برنامه درسی

پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری تالیف دكتر محمد پارسا
پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری تالیف دكتر محمد پارسا

پاورپوینت نظریه یادگیری سازنده گرایی (سازندگی)
پاورپوینت نظریه یادگیری سازنده گرایی (سازندگی)

پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی تالیف جی . پی . میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی
پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی تالیف جی . پی . میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی

کسب درآمد دائم بدون نیاز به سرمایه گذاری! با سیستم فروشگاه دهی سل یو کسب درآمد کنید.