close

ایمیل

رمز عبور

نوع پنل

فراموش کردن رمز عبور؟

یکی از روشهای خلافی که در فعالیتهای یا دادن برای یاد گرفتن به کار می رود روش ایفای نقش یا وانمود سازی است
گارانتی خرید

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

بازدیدها: 4

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 14 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل: 15

قیمت:
7,700 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
دانلود تحقیق روش تدریس ایفای نقش

فروشنده فایل

کد کاربری 8067
کاربر

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه..........................................................................................................................

هدف اساس................................................................................................................

مضموم نقش..............................................................................................................

افرادی كه در روش ایفای نقش شركت دارند............................................................

مراحل اجرای روش تدریس ایفای نقش...................................................................

محاسن و محدودیتهای روش ایفای نقش.................................................................

منابع و مآخذ..............................................................................................................


مقدمه

« می شنوم فراموش می كنم، می بینم به خاطر می آورم. انجام می دهم درك می كنی»

به نقل از :Mark Sutcliffe

« یكی از روشهای خلافی كه در فعالیتهای یا دادن برای یاد گرفتن به كار می رود، روش ایفای نقش یا وانمود سازی است. این روش علاوه بر این كه یادگیری كودكان و نوجوانان را عمیق و پر بار می كند. بسیار دكش و ذوق آفرین نیز هست. روش وانمود سازی از زندگی واقعی انسان ها، به ویژه زندگی شعف انگییز كودكان و نوجوانان گرفته شده است. همه دوست دارند در قالب شخصیت های دیگر در آیند و به بازی نقش بپردازند. انسان ها در زندگی روز مره خود همواره از شخصیت هایی كه دوست دارند یا از آنها خوششان می آید تقلید می كنند و می كوشند دفتار و منش آنها را به خود نسبت دهند، یا آرزو می كنند كاش می توانستند همچون آنان باشند. گاه آنان از روی تفریح یا طنز رفتار و كردار كسانی را تقلید می كنند كه سبب خنده و شادمانی اطرافیان می شود. كودكان و نوجوانان بیشتر از  بزرگسالان این  گونه تقلید های صوری را دوست دارند آنان وقتی از كسی یا از  رفتار و گفتار كسی به واقع خوششان بیاید خود را در هیأت و سطوت او فرو می برند و خویش را همانند او می  پندارند،‌و نیز وقتی از كسی بدشان بیاید، یا از رفتار و گفتارش دلزده شوند فوری در نقش او ظاهر می شوند و ادا و اطواری در می آورند كه سبب تحریك دیگران نیز می شود. گاه این « دیگر شدن» به قدری طبیعی و جدی ظاهر می شود كه آنان حیرت بزرگسالان را بر می انگیزند. ماند گارترین یادگیری ها با شیوة  ایفای نقش صورت می پذیرند.چون ایفای نقش تنها شیوه ای است كه یاد گیرندگان از خود مایه می گذارند. خود را در معرض مطالب یادگیری قرار می دهند. و همان طور كه می خواهند و می توانند مطالب را دروی  می كنند و برونی ابزار می دارند.» علی رؤوف ماهنامه رشد تكنولوژی آموزشی. 1382 ص16.

هدف اساسی

« ایفای نقش به مثابه یك روش تدریس ریشه در دو بعد شخصی و اجتماعی فرد كه مورد تأكید آموزش وم پرورش است دارد. در قالب روش تدریس حاضر تلاش می شود به یاد گیرندگان یاری گردد تا معنا و مفهوم خویش را در درون فضای اجتماعی كه در آن زندگی می كنند، بیابند و نكات مبهم تصورات خود  را در بارة وجود خویش با یاری گرفتن در گروههای اجتماعی روشن سازند. روش حاضر ایجاد می كند كه در آن یادگیرندگان در تحلیل موقیعتهای اجتماعی به صورت همیار و مشترك فعالیت می كنند، به ویژه یادگیرندگان راه حل مسائل بین شخصی را در این روش می یابند و شیوة آزا د منشانه برای پرداختن به انواعی از موقعیتهای اجتماعی را به وجود می آورند.» محمد احدیان، راهنمای روش های نوین تدریس: 1378ص،256 . « این نوع یادگیری ها سبب می شود تا یادگیرندگان خود را همراه و همگام با موضوعات درسی، و در متن زندگی فردی و اجتماعی خویش ببینند و آن چه را در تفكر و پندار دارند به طرقی غییت ببخشند و با سازگاری هایی كه از عهده شان بر می آید توانمندی های خویش را درك كنند، در تقویت آنها بكوشند یا تصمیم بگیرند تلاش های بیشتر و بیشتری را به ثمر برسانند.»  علی رؤوف،  ماهنامه رشد تكنولوژی آموزشی ، 1382ص،16.

مفهوم نقش

هر شخصی یك رسم خاصی در ارتباط با افراد،‌موقعیت ها ، و موارد دارد. فردی ممكن است اكثر مردم را متقلب و غیر قابل اعتماد بداند كسی دیگر ممكن است احساس كند كه همة مردم جالبند و با آغوش باز به استقبال ملاقات با افراد جدید برور . افراد به همینسان به ارزشیابی و رفتار دیگران نسبت به خود، ملاحظه خود به عنوان فردی قوی و زیرك یا شالید ترسو و كودن عمل می كنند. اینگونه احساسات در بارة مردم، موقعیت ها و دربارة خود، بر رفتار افراد تأثیر می گذارد و نحوة تصمیم گیری آنان در موقعیت های گوناگون را تعیین می كند. بعضی از افراد با رفتاری پرخاشگر و خصومت آمیز برخورد می كنند و حالتی از قلدری نشان می دهند. برخی دیگر خود را كنار می كشند. در گوشة عزلت به سر می برند و حالتی از آدمی خجالتی و رنجور را نشان می دهند. بخش هایی را كه افراد ایفا می كنند نقش می نامند. یك نقش طراحی از تداوم احساسات،  كلمات اقدامات و ..... رفتار خاص و عادت یافته در ارتباط با دیگران است. ممكن است افراد از نقشی كه پذیرفته اند خوشحال نباشند. و ممكن است سوء تفاهم آنان نسبت به نگرش ها و احساسات دیگران به دلیل نشناختن نقش خود و نداشتن دلیل ایفای آن باشد. دو نفر  می توانند با احساسات همسان به روش های بسیار مختلفی رفتار كنند. آنان می توانند هدفهای مشابعی را مطلوب بدانند ولی به دلیل كج فهمی یكی از رفتار دیگری نتوانند به هدف خود برسند. بنابراین برای درك روشن فرد از خود و دیگران آگاهی او از نقش ها و نحوة ایفای آن بسیار مهم است.» محمد رضا بهرنگی، الگوهای تدریس 2000 سال 1382 ص،94.

« افرادی كه در روش ایفای نقش شركت دارند. عبارتند از :

1- معلم یا مسئول اجرا: برنامه ریزی، فراهم كردن امكانات، و مدیریت اجرایی عملیات و برنامهم نمایش به عهده معلم اسم و اوست كه در حقیقت، كارگردان نمایش است.

2- ایفا گران نقش :‌ایفاگران نقش شاگردانی هستند كه به طور داوطلب یا انتخابی در برنامه شركت می كنند. این افراد الزاماً نیازی به داشتن تجربه و ذوق هنری در زمینة نمایش ندارند.

3- مشاهده كنندگان:‌سایر شاگردان جزء مشاهده كنندگان به حساب می آیند. این افراد در جریان یا پایان نمایش می توانند در باره عملیات نمایش اظهار نظر، سئوال یا بحث كنند.» حسن شعبانی، روش ها و فنون تدریس، 1382، ص268.

مراحل اجرای روش تدریس ایفای نقش:

« مرحلة نخست: آمار كردن یا گرم كردن گروه

مرحلة نخست روش تدریس بازی دارای سه قسمت است: 1- آشنا سازی دانش آموزان با مسئله، 2- آماده كردن گروه با توصیف روشنی از مسئله با استفاده از مثالها،3-پرسیدن سئوالاتی برای برانگیختن تفكر دانش آموزان.

برای مثال، فرض كنید معلمی در نظر داشته برای مفهوم كردن بحث گروه و همكاری گروهی، دانش آموزان را به گردش علمی ببرد. امروز روزی است كه معلم موفق شده است برنامه گردش را هماهنگ كند. مطابق قرار و مشورت با دانش آموزان، محل گردش علمی، تعیین شده است. پیش از اقدام به حركت و در حین برنامه ریزی برای گردش همة دانش آموزان قول مساعد برای همكاری می دادند. اكنون آنان در مرحله ای از كار قرار گرفته اند كه هر كس به دنبال كار خود است و گروه انجام خود را از دست داده است معلم برای رفع تنش در بین دانش آموزان و وادار كردن آنان برای درك مفهوم عمل گروهی،  همة آنان را یكجا جمع می كند. او می گوید: روزی را به یاد آورید كه همه شور و شوق انجام دادن كارهای زیادی را با یاری یكدیگر در نظر دارند، به یاد آورید كه همه چه وعده هایی می دهند. گاه ما هم دچار چنین مشكلاتی می گردیم.
 ( قسمت اول) « به خاطر می آوریم كه روز سه شنبه آقای حمیدی و پناهی چه شور و شوقی در كلاس نشان می دادند و الان هنوز در جمع ما نیستند. یا آقای قربانی كه می گفتند اگر اجازه دهید من كنترل و هدایت گروه را به عهده می گیرم، بیشترین دشواریها را خودش به وجود می آورد. به هر صورت مجموعة ناهماهنگیها باعث شده است، مشكل عدم هماهنگی بین همه روی دهد و هیچ كس با اشتیاق مسئولیت نپذیرد. ( قسمت دوم)» « در هر حال باید مشكل پیش آمد را رفع كرد و نتیجة خوبی از این گردش به دست آورد. شما فكر می كنید با جریان نابسامانیهای فعلی در بین اعضای گروه به هدفی كه در بیشتر در نظر بود خواهیم رسید، به نظر شما مؤثرترین عامل برای رسیدن به هدف چیست؟ ( قسمت سوم)

 

فایل ورد 15 ص

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
دانلود تحقیق نقش واقعی و مناسب از تکنولوژی برای ایجاد فرهنگ یادگیری
دانلود تحقیق نقش واقعی و مناسب از تکنولوژی برای ایجاد فرهنگ یادگیری

دانلود تحقیق نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در رضایت شغلی
دانلود تحقیق نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در رضایت شغلی

دانلود نقش مهد کودک و پیش دبستانی در تربیت کودک
دانلود نقش مهد کودک و پیش دبستانی در تربیت کودک

دانلود تحقیق نظریه های انگیزش در مورد آموزش و پرورش
دانلود تحقیق نظریه های انگیزش در مورد آموزش و پرورش

دانلود تحقیق نشانه های هیجانی افسردگی
دانلود تحقیق نشانه های هیجانی افسردگی

دانلود تحقیق موفقیت مشاوره
دانلود تحقیق موفقیت مشاوره

دانلود تحقیق راهنمایی و مشاوره کودک
دانلود تحقیق راهنمایی و مشاوره کودک

دانلود مقاله کمرویی
دانلود مقاله کمرویی

دانلود تحقیق كمرویی
دانلود تحقیق كمرویی

پاورپوینت روشهای غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین كار در كمترین زمان
پاورپوینت روشهای غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین كار در كمترین زمان

پاورپوینت اعتماد به نفس و راه های تقویت آن
پاورپوینت اعتماد به نفس و راه های تقویت آن

دانلود تحقیق علل و انواع و درمان اختلالات آفازیا یا ناتوانی یادگیری
دانلود تحقیق علل و انواع و درمان اختلالات آفازیا یا ناتوانی یادگیری

پاورپوینت هوش عاطفی
پاورپوینت هوش عاطفی

دانلود تحقیق بررسی نیازها و خصوصیات كودكان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان كار هنری برای آنان
دانلود تحقیق بررسی نیازها و خصوصیات كودكان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان كار هنری برای آنان

دانلود تحقیق ارتباط كلامی
دانلود تحقیق ارتباط كلامی

کسب درآمد دائم بدون نیاز به سرمایه گذاری! با سیستم فروشگاه دهی سل یو کسب درآمد کنید.