close

ایمیل

رمز عبور

نوع پنل

فراموش کردن رمز عبور؟

مبانی نظری و پیشینه فرایند ارزش گذاری سهام
گارانتی خرید

دسته بندی: حسابداری

بازدیدها: 23

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 66 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل: 42

قیمت:
22,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
مبانی نظری و پیشینه فرایند ارزش گذاری سهام

فروشنده فایل

کد کاربری 14636
کاربر

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1مقدمه..........................................................................

17

2-2 فرایند ارزش گذاری........................................................

19

2-3 کاربردهای ارزش گذاری سهام.................................

20

2-3-1 مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی .........................

20

2-4پیش بینی عملکرد آتی شرکت .....................................

20

2-4-1 پیش بینی اقتصادی ............................................

20

2-4-2 پیش بینی مالی ....................................................

21

2-5 انتخاب مدل ارزش گذاری .....................................

21

2-5-1 مدل های ارزش گذاری مطلق ............................

21

2-5-2 مدل های نسبی ارزش گذاری .....................................

23

2-6 انتخاب مدل ...........................................................

23

2-7 نقش تحلیلگر مالی ..................................................

23

2-8 ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت...............................

24

2-8-1 محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده  .....................

24

2-8-2 ضرایب دنباله رو و پیشرو.................................

25

2-8-3 نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت ...........................

26

2-9 ضریب قیمت به سود (P/E).......................................

27

2-9-1روش های محاسبه ضریب P/E توجیه شده .................

29

2-9-2-1 مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی .........................

30

2-9-2-2 روش شرکتهای قابل مقایسه ..................................

31

2-9-2-2-1   مشکلات روش شرکتهای قابل مقایسه ................

32

2-9-2-3 برآورد ضریب P/E با استفاده از روش رگرسیون ..............

33

2-9-2-3-1   مشکلات روش رگرسیون ...............................

33

2-10 ضریب قیمت بر ارزش دفتری هر سهم (P/B) ..................

34

2-10-1 روش های محاسبه ضریب P/B توجیه شده ......

36

2-10-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار ......

37

2-10-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای ........................

37

2-11 ضریب قیمت به فروش (P/S) ...................................

38

2-11-1 محاسبه فروش...............................................

39

2-11-2 روش های محاسبه ضریب P/S توجیه شده..................

39

2-11-2-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار........

40

2-11-2-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای.........................

41

2-12 ضریب قیمت به جریان نقدی عملیاتی (PC/CFO)...............

41

2-12-1 روش های محاسبه ضریب P/CFO توجیه شده...................

43

2-12-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار.........

43

2-12-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای.........................

44

2-13 ضریب ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک EV/ EBITDA

44

2-13-1 روش های محاسبه ضریب EV/ EBITDA توجیه شده.....

46

2-13-1-1 ارزش گذاری به روش مقایسه ای........................

46

2-13-1-2 روش ارزش گذاری بر اساس مقایدر بنیادی مورد انتظار.

46

2-14 بازده سهام..............................................................

47

2-14-1 تفاوت قیمت.............................................

48

2-14-2 سود نقدی هر سهم............................................

48

2-14-3 مزایای ناشی از حق تقدم.......................................

48

-14-4 مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی(سهام جایزه)..............

49

2-15 مروری بر تحقیقات انجام شده( داخلی و خارجی) درباره ضرایب قیمت.

49

2-15-1 تحقیقات داخلی.................................................

49

2-15-2 تحقیقات خارجی...............................................

56

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
دانلود تحقیق مالیه از دیدگاه نوین
دانلود تحقیق مالیه از دیدگاه نوین

دانلود تحقیق کاربرد کامپیوتر و نرم افزار در حسابداری
دانلود تحقیق کاربرد کامپیوتر و نرم افزار در حسابداری

خلاصه فصل بیستم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون
خلاصه فصل بیستم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون

خلاصه فصل نوزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان مباحث مطروحه در حسابداری بین المللی
خلاصه فصل نوزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان مباحث مطروحه در حسابداری بین المللی

خلاصه فصل هجدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان افشای اطلاعات مالی
خلاصه فصل هجدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان افشای اطلاعات مالی

خلاصه فصل هفدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان حسابداری نفت و گاز
خلاصه فصل هفدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان حسابداری نفت و گاز

خلاصه فصل شانزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان بازنشستگی و سایر مزایای بعد از آن
خلاصه فصل شانزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان بازنشستگی و سایر مزایای بعد از آن

خلاصه فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان سرمایه گذاری بین شرکت ها
خلاصه فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان سرمایه گذاری بین شرکت ها

خلاصه فصل چهاردهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان قراردادهای اجاره
خلاصه فصل چهاردهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان قراردادهای اجاره

خلاصه فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان مالیات بر درآمد در حسابداری مالی
خلاصه فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان مالیات بر درآمد در حسابداری مالی

خلاصه فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها
خلاصه فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها

خلاصه فصل نهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد اول) با عنوان صورت سود و زیان
خلاصه فصل نهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد اول) با عنوان صورت سود و زیان

خلاصه فصل هشتم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد اول) با عنوان مفاهیم سود برای گزارشگری مالی
خلاصه فصل هشتم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد اول) با عنوان مفاهیم سود برای گزارشگری مالی

خلاصه فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد اول) با عنوان وجه نقد، سرمایه و سود
خلاصه فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد اول) با عنوان وجه نقد، سرمایه و سود

خلاصه فصل ششم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد اول) با عنوان ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاری و اعتباردهندگان
خلاصه فصل ششم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد اول) با عنوان ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاری و اعتباردهندگان

کسب درآمد دائم بدون نیاز به سرمایه گذاری! با سیستم فروشگاه دهی سل یو کسب درآمد کنید.