close

ایمیل

رمز عبور

نوع پنل

فراموش کردن رمز عبور؟

محاسبه ضخامت لایه ها در راه 23 ص
گارانتی خرید

دسته بندی: معماری

بازدیدها: 5

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 52 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل: 23

قیمت:
3,400 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
تحقیق محاسبه ضخامت لایه ها در راه 23 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 7612
کاربر

تحقیق در مورد محاسبه ضخامت لایه  ها  در راه

فصل اول :

تعاریف  : 

- ضخامت  لایه  ها  :  هدف از طرح  روسازی راه  ، هدف از طرح  سازه ی روسازی راه كه یك  سیستم چند  لایه ای است كه برای تو ضیح و انتقال بار متمركز ترافیك به بستر روسازی طرح می شود .طراحی  شامل تعیین ضخامت كل سازه و هر یك  از لایه های تشكیل هنده ی آن و كیفیت مصالح مصرفی  در آن ساختار است . جنس و ضخامت این ساختار به گونه ای طرح می شود  تا  بتواند تنش های فشاری با هم را به میزان قابل تحمل برای خاك بستر روسازی وهریك از لایه های آن كاهش دهد .

 

- عوامل مؤثر در طرح روسازی :

عوامل مؤثر در طرح  روسازی  راه های  جدید ( احداثی ) و یا بازسازی موجود به شرح زیرمی باشد :

الف‌ : عمر روسازی خود شامل عمر طراحی و عمر بهره برداری  است . 1) عمر طراحی : دوره یا طرح روسازی مدت زمانی است كه روسازی برای آن طرح می شود . طرح و اجرای مرحله ی روسازی اغلب از نظر اقتصادی مرقوم به صرفه است . مطلوب ترآن است  كه عمر طراحی  به گونه ای انتخاب شود كه حداقل شامل یك  روكش  باشد درچنین محیط هایی با در نظرگرفتن هزینه های  نگه داری دوران بهره  برداری و هزینه های  روكش  بعدی  یكی از دو روش مرحله ای یا یك جا انتخاب            می گردد.

2) جدول  عمر طراحی  برای  راه ها به  شرح جدول زیر در نظر گرفته می شود .

                                          نوع راه                               عمر  طراحی

           1- راههای  بین  شهری  با  ترافیك  زیاد           20 – 25 سال

           2- راه های  روسازی  شده  بارترافیك كم       20 – 15 سال

           3- را های  بتنی                                                10 –20  سال 

محاسبه ضخامت لایه  ها  در راه                                                     نام دانشجو: حامد یاسمی مقدم

 

مدرس : دكتر فندرسكی                                                                 صفحه :

 

3) عمر بهره برداری : عمر یا دوره ی بهره برداری  زمانی است كه روسازی اولیه بدون نیا به  روكش با  كیفیت  قابل  قبول دوام آورد . زمان  بین دو روكش  را نیز عمر بهره برداری می گویند . در واقع این  دوره شامل مدت زمانی است كه روسازی از سطح خدمت دهی  اولیه  (   ) به  سطح خدمت  دهی  نهایی (  ) برسد عمر طراحی  بر اساس تجربیات طراحی و سیاست های طراحی  یا كارفرما  تعیین می شود و تابع نحوه سیستم  نگه داری راه است .

 

ضخامت لایه  ها :

ب : ترافیك  : 

برای  طراحی  یك  راه  ، انواع ، تعداد ، وزن و محورهای وسایل  نقلیه  ای كه در دوره ی طرح  از راه  عبور می كند  برابری می گردد . طراحی بر اساس برآورد تعداد كل محور ساده ی  2/8 تنی هم ارز در خط  طرح و برای عمر طراحی  انجام  می شود چگونگی تبدیل  ترافیك مخلوط به  محور  ساده ی  2/8  تنی  هم ارز  و در نهایت  محاسبه  ی تعداد كل  محور  ساده به  شرح زیرمی باشد  .

محور  استاندارد یا  محور مبنای  طرح عبارت است  از یك  محور  منفرد  به  وزن  2/8  تنی  برای محاسبه ی روسازی  راه  اثر  هر یك از  محورهای  وسایل  نقلیه از نظر  وزن   نوع و تعداد و تركیب آنها  با ضرایب هم ارز به  تعداد و اثر محور مبنای  طرح  تبدیل می شود .

ضرایب بار هم ارز  عبارتند از تعداد  عبور محور مبنای طرح كه خرابی مساوی یك  بار  عبور محور مورد نظر را  بر روسازی به وجود می آورد . 

 

 

 

            مركب زوج        مركب ساده ای  منفرد        ساده  زوج                       ساده منفرد               

محاسبه ضخامت لایه  ها  در راه                                                     نام دانشجو: حامد یاسمی مقدم

 

مدرس : دكتر فندرسكی                                                                 صفحه :

 

برای تبدیل محور مورد نظر به  محور مبنای طرح از معادله زیر استفاده می شود .

 

EAL = تعداد عبور محور مبنای طرح  معادل با تكرار محور مورد نظر .

N : تعداد عبورمحور مورد نظر ( ساده یا مركب و به تفكیك وزن آنها  ) 

F : ضریب بار هم ارز كه برای محور مورد نظر تعریف شده .

ج- ضریب اطمینان :

جهت اطمینان از دوام روسازی  در طول  عمر طرح  و جبران تغییرات احتمالی و تعداد ترافیك پیش بینی شده و عملكرد روسازی ، ضریب اطمینان را در محاسبات منظورمی كنند و جدول  زیر ضریب اطمنان  برای راه های مختلف به  شرح زیر می باشد .

                       نوع راه                                          ضریب اطمینان

                    آزاد راه                                                    95-80 درصد

                    را های  اصلی                                           95-75 درصد

                    راه های فرعی درجه یك                        90 – 70      درصد

                    راه های  فرعی درجه دو                         80 – 50 درصد                                       

 

- انواع  روسازی و مقاطع آنها :

به  ور كلی روسازی ها از نظر نوع مصالح مصرفی در رویه راه و چگونگی توضیح تنش  وارده برآنها به  سه دسته روسازی های سخت ، قابل  انعطاف و نیمه سخت تقسیم می شوند . ( روسازی ها  در اصل دو تا هستند 1- انعطاف پذیر  مثل  آسفالت  2- غیر انعطاف پذیر مانند سیمان  )

 

 

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
طراحی مجموعه های تجاری اداری تفریحی-فایل ورد-تحقیق
طراحی مجموعه های تجاری اداری تفریحی-فایل ورد-تحقیق

دانلود پاورپوینت آتشکده در معماری اسلامی
دانلود پاورپوینت آتشکده در معماری اسلامی

پاورپوینت الهام از طبیعت در سازه های معماری
پاورپوینت الهام از طبیعت در سازه های معماری

تحقیق در مورد استاتیک
تحقیق در مورد استاتیک

تحقیق مقاومت مصالح 1و2و3و4 به صورت كامل
تحقیق مقاومت مصالح 1و2و3و4 به صورت كامل

تحقیق تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی
تحقیق تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی

مقاله تخلیه عرضی
مقاله تخلیه عرضی

تحقیق تبخیر
تحقیق تبخیر

تحقیق آبرسانی شهری
تحقیق آبرسانی شهری

اصطلاحات شهرسازی 910 ص
اصطلاحات شهرسازی 910 ص

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص
اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص

تحقیق در مورد مدرسه 37 ص
تحقیق در مورد مدرسه 37 ص

مدرسه (واحد آموزشی) 65 ص
مدرسه (واحد آموزشی) 65 ص

مدارس دوره صفویه 18 ص
مدارس دوره صفویه 18 ص

محیط مسكونی 33 ص
محیط مسكونی 33 ص

کسب درآمد دائم بدون نیاز به سرمایه گذاری! با سیستم فروشگاه دهی سل یو کسب درآمد کنید.